Gebruiksvoorwaarden

AZIO-voorwaarden

Lees de volgende gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. 

Alle gebruikers van deze site stemmen ermee in dat de toegang tot en het gebruik van deze site onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden en andere toepasselijke wetgeving. Gebruik deze site niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden. 

Internationale verzending

We kunnen naar elk land buiten de VS verzenden, maar houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor eventuele invoerrechten, btw of andere gerelateerde douaneheffingen zoals opgelegd door uw land. Zodra het pakket door de douane-inklaring van uw land is verwerkt, neemt uw lokale koerier contact met u op om de levering te doen. Als er geen contact met u wordt opgenomen via telefoon of e-mail, moet u mogelijk contact opnemen met uw douane-/vervoerder om het pakket vrij te geven.

Houd er rekening mee dat als een klant een pakket afwijst of de douanerechten en belastingkosten niet betaalt, we 25% herbevoorradingskosten in rekening brengen om de verzendkosten van de retourzending te dekken. 

auteursrechten

De volledige inhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of code, is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder de Amerikaanse en andere auteursrechtwetten, en is het eigendom van AZIO Corporation. Het collectieve werk omvat werken die in licentie zijn gegeven aan AZIO Corporation. Copyright 2003, AZIO Corporation ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Toestemming wordt verleend om delen van deze site elektronisch te kopiëren en af ​​te drukken met als enig doel een bestelling te plaatsen bij AZIO Corporation of producten van AZIO Corporation te kopen. U mag delen van het materiaal van de verschillende delen van de site uitsluitend voor uw eigen niet-commercieel gebruik weergeven en, met inachtneming van eventuele uitdrukkelijk vermelde beperkingen of beperkingen met betrekking tot specifiek materiaal, downloaden of afdrukken, of om een ​​bestelling te plaatsen bij AZIO Corporation of om AZIO Corporation-producten te kopen. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of verzending van de inhoud van deze site is ten strengste verboden, tenzij geautoriseerd door AZIO Corporation. U stemt er verder mee in geen eigendomsvermeldingen te wijzigen of te verwijderen van materialen die van de site zijn gedownload. 

Handelsmerken

Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen van AZIO Corporation die op de site worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van AZIO Corporation 

Garantieverklaring

Deze site en de materialen en producten op deze site worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan ​​volgens de toepasselijke wetgeving, wijst AZIO Corporation alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. AZIO Corporation verklaart of garandeert niet dat de functies op de site ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat de defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die de site beschikbaar maakt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. AZIO Corporation geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de materialen op deze site in termen van juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. Sommige staten staan ​​geen beperkingen of uitsluitingen van garanties toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. 

Beperking van aansprakelijkheid

AZIO Corporation is niet aansprakelijk voor enige speciale schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de materialen op deze site of de prestaties van de producten, zelfs als AZIO Corporation op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. . Het is mogelijk dat de toepasselijke wetgeving de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele schade of gevolgschade niet toestaat, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Typografische fouten

In het geval dat een product van AZIO Corporation ten onrechte tegen een onjuiste prijs wordt vermeld, behoudt AZIO Corporation zich het recht voor om geplaatste bestellingen voor een product met een onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. AZIO Corporation behoudt zich het recht voor om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en uw creditcard is belast. Als uw creditcard al is belast voor de aankoop en uw bestelling wordt geannuleerd, zal AZIO Corporation een tegoed op uw creditcardrekening uitschrijven ter hoogte van de onjuiste prijs. 

Termijn; Beëindiging

Deze algemene voorwaarden zijn op u van toepassing zodra u de site bezoekt en/of het registratie- of winkelproces voltooit. Deze algemene voorwaarden, of een deel ervan, kunnen op elk moment en om welke reden dan ook door AZIO Corporation worden beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving. De bepalingen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, vrijwaring en diversen blijven na beëindiging van kracht. 

Kennisgeving

AZIO Corporation kan u berichten sturen via e-mail, een algemene kennisgeving op de site of via andere betrouwbare methoden op het adres dat u aan AZIO Corporation hebt verstrekt. 

Gemengd

Uw gebruik van deze site wordt in alle opzichten beheerst door de wetten van de staat Californië, VS, zonder rekening te houden met bepalingen inzake rechtskeuze, en niet door het VN-Verdrag van 1980 inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. U stemt ermee in dat de jurisdictie over en locatie in elke juridische procedure die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met deze site (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van AZIO Corporation-producten) zal zijn in de staats- of federale rechtbanken in Los Angeles County, Californië. . Elke rechtsvordering of claim die u heeft met betrekking tot de site (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van AZIO Corporation-producten) moet binnen één (1) jaar na het ontstaan ​​van de claim of rechtsvordering worden ingesteld. Het nalaten van AZIO Corporation om strikte uitvoering van enige bepaling van deze voorwaarden aan te dringen of af te dwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Noch de handelswijze tussen de partijen, noch de handelspraktijken zullen deze algemene voorwaarden wijzigen. AZIO Corporation kan haar rechten en plichten onder deze Overeenkomst op elk moment overdragen aan een partij zonder kennisgeving aan u. 

 

Gebruik van de site

Intimidatie op welke manier dan ook op de site, inclusief via e-mail, chat of door het gebruik van obscene of beledigende taal, is ten strengste verboden. 
Nabootsing van anderen, inclusief een AZIO Corporation of een andere bevoegde werknemer, gastheer of vertegenwoordiger, evenals andere leden of bezoekers op de site is verboden. U mag via de site geen inhoud uploaden naar, verspreiden of anderszins publiceren die smadelijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreukmakend op de privacy of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins aanstootgevend is en die een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, rechten van een partij of die anderszins aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid of een wet overtreden. U mag geen commerciële inhoud op de site uploaden of de site gebruiken om anderen te vragen lid te worden van of lid te worden van een andere commerciële online dienst of andere organisatie. 

Disclaimer deelname

AZIO Corporation kan en kan niet alle berichten en materialen beoordelen die zijn gepost op of gemaakt door gebruikers die toegang hebben tot de site, en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze berichten en materialen. U erkent dat door u de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de site te bekijken en te verspreiden, AZIO Corporation slechts optreedt als een passief kanaal voor dergelijke distributie en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid op zich neemt met betrekking tot inhoud of activiteiten op de site . AZIO Corporation behoudt zich echter het recht voor om communicatie of materiaal te blokkeren of te verwijderen waarvan het vaststelt dat het (a) beledigend, lasterlijk of obsceen, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend is, (c) in strijd is met een auteursrecht, handelsmerk of ; ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of (d) aanstootgevend of anderszins onaanvaardbaar voor AZIO Corporation naar eigen goeddunken. 

Vrijwaring

U stemt ermee in AZIO Corporation, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de "Serviceproviders") te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria , als gevolg van een schending van deze algemene voorwaarden of enige activiteit met betrekking tot uw account (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon die toegang heeft tot de site met behulp van uw internetaccount. 

Links van derden

In een poging om onze bezoekers meer waarde te bieden, kan AZIO Corporation linken naar sites die door derden worden beheerd. Maar zelfs als de derde partij is aangesloten bij AZIO Corporation, heeft AZIO Corporation geen controle over deze gelinkte sites, die allemaal afzonderlijke privacy- en gegevensverzamelingspraktijken hebben, onafhankelijk van AZIO Corporation. Deze gelinkte sites zijn alleen voor uw gemak en daarom bezoekt u ze op eigen risico. Desalniettemin probeert AZIO Corporation de integriteit van haar website en de daarop geplaatste links te beschermen en vraagt ​​daarom om feedback, niet alleen over haar eigen site, maar ook over sites waarnaar ze linkt (ook als een specifieke link niet werkt). 

Privacybeleid

Om meer te lezen over ons privacybeleid: Klik hier

Zoekopdracht